9. Η κρίση ως ευκαιρία για αλλαγή

Περιγράφεται η κατάσταση κρίσης που μπορεί να βρεθεί ένα άτομα και που ενδεχομένως να το οδηγήσει στη χρήση τοξικών ουσιών.

Στόχοι Ενότητας

Η κατανόηση πως συνδέετε το τραύμα/κρίση με τη κατάχρηση ουσιών και της εξαρτητικής συμπεριφοράς.

Λέξεις Κλειδιά

Tοξικοεξάρτηση, κρίση, τραύμα, εξαρτητική συμπεριφορά