11. Εγκατάλειψη του θεραπευτικού πλαισίου

Αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους τα άτομα διακόπτουν τα θεραπευτικά προγράμματα.

Στόχοι Ενότητας

Η κατανόηση των παραγόντων που επιδρούν στη παραμονή ή μη των θεραπευόμενων στα προγράμματα απεξάρτησης.

Λέξεις Κλειδιά

Τοξικοεξάρτηση, κινητοποίηση, ψυχική υγεία, προγράμματα απεξάρτησης