12. Η συμβολή των κοινωνικών λειτουργών στον τομέα των εξαρτήσεων

Παρουσιάση των μελών της διεπιστημονικής ομάδας καθώς και του ρόλου του κοινωνικού λειτουργού ως μέλος του επιστημονικού προσωπικού των προγραμμάτων απεξάρτησεις.

Στόχοι Ενότητας

Εξοικείωση με μεθόδους και τεχνικές που χρησιμοποιούν οι κοινωνικοί λειτουργοί, οι οποίοι εργάζονται στο χώρο των εξαρτήσεων.

Λέξεις Κλειδιά

Τοξικοεξάρτηση, διεπιστημονική ομάδα, κοινωνικός λειτουργός, δίκτυα κοινωνικών υπηρεσιών