2. Εξέλιξη και Χαρακτηριστικά της Κοινότητας

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει βασικές έννοιες της κοινωνικής εργασίας με την κοινότητα καθώς και ανάλυση της Α' φάσης εξέλιξης της κοινοτικής εργασίας.

Στόχοι:

Οι φοιτητές με το πέρας της ενότητας:

  • Να γνωρίζουν βασικές έννοιες που αφορούν την κοινωνική εργασία με την κοινότητα
  • Να γνωρίζουν τις φάσεις εξέλιξης της κοινοτικής εργασίας

Λέξεις κλειδιά:

Κοινότητα, κοινωνική εργασία