6. Πολιτική και οικονομική εξουσία

Η ενότητα αυτή είναι αφιερωμένη στην ισχύ και την πολιτική εξουσία και συγκεκριμένα στο κράτος, τις κοινωνιολογικές προσεγγίσεις του κράτους, την πολιτική και την οικονομική εξουσία, την ισχύ των επιχειρήσεων και την κοινωνιολογία της εργασίας.

Στόχοι Ενότητας

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

  • Να γνωρίζουν τις έννοιες του κράτους, της πολιτικής και οικονομικής εξουσίας
  • Να κατανοούν την ισχύ των επιχειρήσεων

Λέξεις Κλειδιά

Κράτος, πολιτική εξουσία, οικονομική εξουσία, ισχύς επιχειρήσεων