8. Κοινωνική αλλαγή

Η ενότητα αυτή καταπιάνεται με τη έννοια της κοινωνικής αλλαγής, τα αίτια, προσεγγίσεις, τη συλλογική συμπεριφορά και τα κοινωνικά κινήματα.

Στόχοι Ενότητας

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

  • Να γνωρίζουν την έννοια της κοινωνικής αλλαγής
  • Να κατανοούν τη συλλογική συμπεριφορά
  • Να γνωρίζουν τα κοινωνικά κινήματα

Λέξεις Κλειδιά

Κοινωνική αλλαγή, συλλογική συμπεριφορά, κοινωνικά κινήματα