6. Προμήθεια κ καταλληλότητα νερού

Περιγράφεται η άντληση νερού από γεωτρήσεις και η καταλληλότητα του νερού.

Λέξεις Κλειδιά

Γεώτρηση, καταλληλότητα νερού