Εισαγωγή

Περιγράφονται οι κατηγορίες λιπών – λαδιών, η προέλευση  και η σύστασή τους.

Στόχοι Ενότητας

Να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τις κατηγορίες και τη σύσταση των λιπαρών υλών.

Λέξεις Κλειδιά

Λίπη, λάδια, λιπαρές ουσίες, λιπίδια, λιπαρά οξέα, κηροί, στερόλες, αλκοόλες, υδρογονάνθρακες, τοκοφερόλες