Εξαγωγή φυτικών λαδιών

Περιγράφονται τα στάδια των τεχνικών εξαγωγής των φυτικών λαδιών.

Στόχοι Ενότητας

Να μάθουν οι φοιτητές τις τεχνικές εξαγωγής των φυτικών λαδιών.

Λέξεις Κλειδιά

φυτικά λάδια, ελαιοδιαφράγματα, υδραυλικά πιεστήρια, φυγοκεντρικά συστήματα παραλαβής λαδιών, εκχύλιση λιπαρών υλών