Εξευγενισμός φυτικών λαδιών

Περιγράφεται η χημική επεξεργασία (Εξευγενισμός ή Ραφινάρισμα) για την βελτίωση της ποιότητας των διαφόρων φυτικών λαδιών

Στόχοι Ενότητας

Να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τη διαδικασία και τα συστήματα που χρησιμοποιούνται στον εξευγενισμό των λιπαρών υλών, ώστε να γίνουν βρώσιμες.

Λέξεις Κλειδιά

Εξευγενισμός φυτικών λαδιών, Ραφινάρισμα, αποκομμίωση, εξουδετέρωση, αποχρωματισμός, απόσμηση