Μαγιονέζα

Περιγράφεται η διαδικασία παρασκευής της μαγιονέζας.

Στόχοι Ενότητας

Να μάθουν οι φοιτητές τους τρόπους παρασκευής της μαγιονέζας.

Λέξεις Κλειδιά

Μαγιονέζα