Υδρογόνωση

Περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία υδρογόνωσης των ελαίων, για τη μετατροπή τους σε ημιστερεά λίπη.

Στόχοι Ενότητας

Να κατανοήσουν οι φοιτητές τη διαδικασία της υδρογόνωσης

Λέξεις Κλειδιά

Υδρογόνωση ελαίων, μαργαρίνη, καταλύτες, υδρογόνο, trans λιπαρά οξέα, ενδοεστεροποίηση, κλασμάτωση, γενετικά τροποποιημένα φυτά.