Εξοικείωση με τη Διαδικτυακή Εφαρμογή Mendeley

Η ενότητα αυτή αφορά στην εξοικείωση με τις βασικές λειτουργίες της διαδικτυακής πλατφόρμας της Εφαρμογής Διαχείρισης Βιβλιογραφικών Αναφορών Mendeley.

 

Στόχοι Ενότητας

Η ενότητα αυτή στοχεύει στην πρακτική εξάσκηση του φοιτητή με τις δυνατότητες που προσφέρει η διαδικτυακή πλατφόρμα της Εφαρμογής Διαχείρισης Βιβλιογραφικών Αναφορών Mendeley.

 

Λέξεις Κλειδιά

Βιβλιογραφία, Παραπομπή, Βιβλιογραφική Παραπομπή, Συστήματα Διαχείρισης Βιβλιογραφικών Αναφορών, Mendeley