Εξοικείωση με την παρουσίαση φορέων (β’ μέρος)

Η ενότητα αυτή αφορά στην περαιτέρω παρουσίαση φορέων με τη χρήση της παράφρασης και βιβλιογραφικών αναφορών.

 

Στόχοι Ενότητας

Η ενότητα αυτή στοχεύει στην περαιτέρω πρακτική εξοικείωση με τη παρουσίαση φορέων και οργανισμών με τη χρήση της παράφρασης και την προσθήκη βιβλιογραφικών αναφορών με τη χρήση των συστημάτων διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών (πχ. Mendeley).

 

Λέξεις Κλειδιά

Βιβλιογραφία, Παραπομπή, Βιβλιογραφική Παραπομπή, Βιβλιογραφική Αναφορά, Συστήματα Διαχείρισης Βιβλιογραφικών Αναφορών, Mendeley, Παράφραση