Εισαγωγή

Αντικείμενο αναπτυξιακής ψυχοπαθολογίας,  η διάγνωση στην ψυχοθεραπεία, η έρευνα στην ψυχοπαθολογία

Στόχοι Ενότητας

Να κατανοήσει ο φοιτητής την έννοια του φυσιολογικού και της απόκλισης από αυτό, τη σημασία της διάγνωσης και το ρόλο της έρευνας στην ψυχοπαθολογία

 

Λέξεις Κλειδιά

Συννοσηρότητα, επιγένεση, ΔΕΠ-Υ