Η ταξινόμηση των ψυχικών διαταραχών

Χρησιμότητα ταξινόμησης των διαταραχών συμπεριφοράς, ταξινόμηση ψυχικών διαταραχών διαχρονικά, συστήματα ταξινόμησης DSM και ICD, κριτική των συστημάτων  ταξινόμησης

 

Στόχοι Ενότητας

Να γνωρίζει ο φοιτητής:

  • Τη χρησιμότητα των συστημάτων ταξινόμησης
  • Τα ισχύοντα συστήματα ταξινόμησης
  • Τις αδυναμίες των συστημάτων ταξινόμησης

 

Λέξεις Κλειδιά

DSM, ICD