Δυσκολίες στη γλωσσική ανάπτυξη κατά την προσχολική ηλικία

Πορεία γλωσσικής ανάπτυξης, τι προκαλεί τα προβλήματα ομιλίας και πότε απευθυνόμαστε σε ειδικό

 

Στόχοι Ενότητας

Να κατανοήσει ο φοιτητής:  

  • Την τυπική πορεία γλωσσικής ανάπτυξης
  • Να μπορεί να κατανοήσει πότε ένα παιδί έχει προβλήματα ομιλίας
  • Να κατανοήσει τα πιθανά αίτια των προβλημάτων ομιλίας

 

Λέξεις Κλειδιά

Φωνολογία, λεξιλόγιο, γραμματική, μορφήματα, σύνταξη, πραγματολογία, διαταραχές αυτιστικού φάσματος, λογοπεδικός, αναπτυξιολόγος