Διαταραχές απέκκρισης

Έλεγχος σφικτήρων, ενούρηση, εγκόπριση, αιτιολογία διαταραχών απέκκρισης, αντιμετώπιση διαταραχών απέκκρισης

 

Στόχοι Ενότητας

Να κατανοήσει ο φοιτητής:

  • Τις διαταραχές απέκκρισης
  • Την αιτιολογία και τους τρόπους αντιμετώπισης

 

Λέξεις Κλειδιά

Ενούρηση, εγκόπριση