Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής -Υπερκινητικότητα

Ορισμός, συμπτώματα, δευτερογενή προβλήματα, αναπτυξιακή πορεία παιδιών με ΔΕΠ-Υ, η έκβαση της ΔΕΠ-Υ, αιτιολογία, διάγνωση, αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ

 

Στόχοι Ενότητας

Να κατανοήσει ο φοιτητής:

  • Τα συμπτώματα, την αιτιολογία, τον τρόπο διάγνωσης και αντιμετώπισης της ΔΕΠ-Υ

 

Λέξεις Κλειδιά

ΔΕΠ-Υ, υπερκινητικότητα, παρορμητικότητα, απροσεξία, μαθησιακές δυσκολίες