Διαταραχές τη διάθεσης

Κατάθλιψη, πιθανά αίτια, συνοδά προβλήματα, θεραπευτική αντιμετώπιση

 

Στόχοι Ενότητας

Να κατανοήσει ο φοιτητής:

  • Τα αίτια, τα συνοδά προβλήματα και τον τρόπο αντιμετώπισης της κατάθλιψης

 

Λέξεις Κλειδιά

Κατάθλιψη, γνωσιακή προσέγγιση, δυσθυμική διαταραχή, διπολική διαταραχή