Τεχνητή Νοημοσύνη (Θ) (Ν1-6010-TH)

Ενότητες

5. Ευριστικοί Αλγόριθμοι Αναζήτησης

Θα παρουσιαστούν αναλυτικά οι πιο γνωστοί ευριστικοί αλγόριθμοι αναζήτησης.

Στόχοι  

Οι φοιτητές να μπορούν να ερμηνεύσουν τα βήματα που ακολουθεί κάθε ένας από τους ευριστικούς αλγορίθμους για να βρει τη λύση σε ένα πρόβλημα που περιγράφεται με χώρο καταστάσεων,  να κατανοήσουν την κρισιμότητα επιλογής κατάλληλου ευριστικού κριτηρίου και να μπορεί να τα αποτυπώσουν τα βήματα με κάποιον από τους τρόπους που θα παρουσιαστούν στο πλαίσιο του μαθήματος.

Λέξεις Κλειδιά

Ευριστικοί  αλγόριθμοι αναζήτησης, ευριστική συνάρτηση, Αναρρίχηση, Ακτινωτή Αναζήτηση , Πρώτη καλύτερη , Άλφα-Άστρο - Α*.

5. Ευριστικοί Αλγόριθμοι Αναζήτησης
05. Ευριστικοί Αλγόριθμοι Αναζήτησης

Θα παρουσιαστούν αναλυτικά οι πιο γνωστοί ευριστικοί αλγόριθμοι αναζήτησης.