3.Ενεργητική Κίνηση - Υποστηριζόμενη άσκηση

Ενεργητική κίνηση. Κίνηση σε σχέση με την βαρύτητα. Υποστηριζόμενη άσκηση.

Στόχοι Ενότητας

Συνεκτίμηση παραγόντων που σχετίζονται με την επίδραση της βαρύτητας στην εξέλιξη της κίνησης.

Λέξεις Κλειδιά

Ενεργητική κίνηση, πρωταγωνιστές μύες, οριζόντιο επίπεδο, υποστηριζόμενη άσκηση, επίπεδο κίνησης, ροπή.

3.Ενεργητική Κίνηση - Υποστηριζόμενη άσκηση
3.Ενεργητική Κίνηση - Υποστηριζόμενη άσκηση

Ενεργητική κίνηση. Κίνηση σε σχέση με την βαρύτητα. Υποστηριζόμενη άσκηση.