5.Άσκηση αντίστασης

Ασκήσεις αντίστασης. Τεχνικά στοιχεία εφαρμογής. Εφαρμογές σε μυϊκά συστήματα των άκρων.

Στόχοι Ενότητας

Απόκτηση ικανότητας οργάνωσης προγραμμάτων  μυϊκής ενδυνάμωσης.

Λέξεις Κλειδιά

Άσκηση αντίστασης, κατακόρυφο επίπεδο, έξω τροχιά, ανταγωνιστές μύες, μηχανική διάταξη.

5.Άσκηση αντίστασης
5. Άσκηση αντίστασης

Ασκήσεις αντίστασης. Τεχνικά στοιχεία εφαρμογής. Εφαρμογές σε μυϊκά συστήματα των άκρων.