2. Δέρμα - Έλεγχος

Ψηλάφηση δέρματος, μυών, τενόντων

Στόχοι Ενότητας                                                 

Αξιολόγηση ευρημάτων.

Λέξεις Κλειδιά

Δέρμα, αισθητικοί υποδοχείς, δερμίς, επιδερμίς, υποδερμίς, αφή.