3. Συνδετικός Ιστός - Εφαρμογές

Συνδετικός ιστός, μυοτενοντώδης σύνδεση, τραυματισμός-επούλωση-ίνωση.

Στόχοι Ενότητας

Η δυνατότητα εφαρμογής στα μυϊκά συστήματα άνω και κάτω άκρων με σκοπό την αποκατάσταση της ελαστικότητας των δομών του μυός.  

Λέξεις Κλειδιά   

Συνδετικός ιστός, ίνωση, ενδείξεις.