4. Εφαρμογή χειρισμών κλασσικής μάλαξης

Θωπείες, πιέσεις, ανατρίψεις, ζυμώματα, πλήξεις, δονήσεις. Εφαρμογή στο κορμό.

Στόχοι Ενότητας

Εφαρμογή των βασικών και των συμπληρωματικών τεχνικών στον κορμό με στόχο την απόκτηση κατάλληλης δεξιότητας. 

Λέξεις Κλειδιά   

Θωπεία,  ανάτριψη, ζύμωμα,  πλήξη, δόνηση.