5. Άνω Άκρο - Εφαρμογές

Εφαρμογή  στο άνω άκρο των βασικών και συμπληρωματικών τεχνικών στο άνω άκρο.

Στόχοι Ενότητας  

Να εφαρμοστούν  με κατάλληλο  συνδυασμό θωπείες, πιέσεις, ανατρίψεις, ζυμώματα για εξυπηρέτηση συγκεκριμένου θεραπευτικού στόχου στο άνω άκρο.     

Λέξεις Κλειδιά   

Καθιστή θέση, ανάτριψη, αντιβράχιο.