6. Κάτω Άκρο - Εφαρμογές

Δονήσεις, πλήξεις, πελεκισμοί, κονδυλισμοί, δακτυλισμοί, ραπίσματα. Εφαρμογή  στα κάτω άκρα.   

Στόχοι Ενότητας

Να εφαρμοστούν  με κατάλληλο  συνδυασμό θωπείες, πιέσεις, ανατρίψεις,διατάσεις, ζυμώματα για εξυπηρέτηση συγκεκριμένου θεραπευτικού στόχου στο  κάτω άκρο.

Λέξεις Κλειδιά    

Ανάτριψη, διάταση, πέλμα, κνήμη, ύπτια θέση, πρηνής θέση.