7. Εν τω Βάθει Μάλαξη

Να σχεδιάζουν εξατομικευμένες παρεμβάσεις καθώς επίσης ένα συνδυαστικό θεραπευτικό πρόγραμμα με τεχνικές μαλακών μορίων

Εφαρμογές της εν τω βάθει μάλαξης  για  κινητοποίηση του ουλώδους ιστού.

Στόχοι Ενότητας

Η αξιολόγηση και εφαρμογή κατάλληλα στο σώμα των συγκεκριμένων τεχνικών.

Λέξεις Κλειδιά

Περιτονίες, ακινητοποίηση, επούλωση, χειρισμός μεγάλης πίεσης.