4. Μελέτη (ανάλυση) κατοικίας (του φοιτητή)

Η εφαρμογή των αρχών της αρχιτεκτονικής, στο σχεδιασμό μικρού κτηρίου κατοικίας.

Στόχοι Άσκησης

Μετά το τέλος της άσκησης οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

  • Να προσεγγίζουν κριτικά την εφαρμογή των αρχών της αρχιτεκτονικής σε μία συμβατική κατοικία.

Λέξεις Κλειδιά

Αρχιτεκτονική, Κτίριο, Κατοικία.