5. Μελέτη μονοκατοικίας

Η εφαρμογή των αρχών της αρχιτεκτονικής, στο σχεδιασμό μικρού κτηρίου κατοικίας.

Στόχοι Άσκησης

Μετά το τέλος της άσκησης οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

  • Να εφαρμόζουν τις βασικές αρχές της αρχιτεκτονικής στο σχεδιασμό μικρής κατοικίας.

Λέξεις Κλειδιά

Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, Κτίριο, Κατοικία.