Εργαστηριακή Άσκηση 2 - Κάμψη ελασμάτων υπό την άσκηση υδροστατικής πίεσης

Στα πλαίσια της δεύτερης Άσκησης υπολογίζονται με εφαρμογή της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων οι αναπτυσσόμενες τάσεις και παραμορφώσεις σε μια ορθογωνική δεξαμενή γεμάτη με νερό. 

Στόχοι Ενότητας

Η εξοικείωση του σπουδαστή με:

  • την τρισδιάστατη μοντελοποίηση
  • την άσκηση υδροστατικής πίεσης
  • την εφαρμογή οριακών συνθηκών
  • τον υπολογισμό τάσεων & παραμορφώσεων

Λέξεις Κλειδιά

Οριακές συνθήκες, υδροστατική πίεση, τάση Von-Mises, ορθή τάση, διατμητική τάση, παραμόρφωση