Εργαστηριακή Άσκηση 3 - Κάμψη ορθογωνικών ελασμάτων με ενισχυτικά

Υπολογισμός των τάσεων και παραμορφώσεων που αναπτύσσονται στην περίπτωση ορθογωνικού ελάσματος που φέρει διαμήκεις και εγκάρσιες ενισχύσεις και δέχεται ομοιόμορφα κατανεμημένο φορτίο.

Στόχοι Ενότητας

Η εξοικείωση του σπουδαστή με:

  • την μοντελοποίηση ενισχυμένων ελασμάτων
  • την άσκηση ομοιόμορφης πίεσης
  • την εφαρμογή διαφόρων οριακών συνθηκών
  • τον υπολογισμό τάσεων & παραμορφώσεων

Λέξεις Κλειδιά

Ενισχυμένο έλασμα, οριακές συνθήκες ,  ομοιόμορφη πίεση, τάση Von-Mises, ορθή τάση, διατμητική τάση, παραμόρφωση