Ενδοφλέβια Χορήγηση Υγρών

Σύντομη παρουσίαση σχετικής θεωρίας, επίδειξη της διαδικασίας στο εργαστήριο (Εμπλουτισμός διαλύματος / ορού, Σύνδεση της φιάλης διαλύματος με συσκευή έγχυσης, Υπολογισμός και ρύθμιση του ρυθμού ροής, Αλλαγή του ενδοφλέβιου διαλύματος, Έκπλυση της ενδοφλέβιας γραμμής, Παρακολούθηση σημείου φλεβοκέντησης), άσκηση φοιτητών

 

Στόχοι Ενότητας

Οι φοιτητές/τριες θα είναι ικανοί/ες για τα ακόλουθα,

 • Περιγραφή και κατανόηση σχετικής θεωρίας:
  • Βασικές αρχές φροντίδας ασθενούς,
  • Ορθός υπολογισμός ροής υγρών,
  • Παρακολούθηση σημείου φλεβοκέντησης,
  • Πιθανές επιπλοκές (τοπικές και γενικές),
 • Ορθή επιλογή και χρήση υλικού,
 • Εκμάθηση και εκτέλεση της διαδικασίας υπό επίβλεψη.

 

Λέξεις Κλειδιά

Ενδοφλέβια χορήγηση υγρών, εμπλουτισμός ορού, φλεβοκαθετήρας, επιπλοκές, θρομβοφλεβίτιδα, οίδημα, άσηπτη τεχνική