Αιμοληψία

Σύντομη παρουσίαση σχετικής θεωρίας, επίδειξη της διαδικασίας στο εργαστήριο (επιλογή φλέβας, αιμοληψία), άσκηση φοιτητών

 

Στόχοι Ενότητας

Οι φοιτητές/τριες θα είναι ικανοί/ες για τα ακόλουθα,

  • Περιγραφή και κατανόηση της διαδικασίας,
  • Ορθή επιλογή και χρήση υλικού,
  • Εκμάθηση και εκτέλεση της διαδικασίας υπό επίβλεψη,
  • Εξάσκηση στην αιμοληψία.

 

Λέξεις Κλειδιά

Αιμοληψία, σύριγγα, πεταλούδα, σύστημα vacutainer