Η επίδραση του καρκίνου στην οικογένεια

Περιγράφονται οι επιδράσεις του καρκίνου στην οικογένεια, η αλλαγή ρόλων των μελών της οικογένειας, η αλλαγή σχέσεων, οι ρόλοι φροντίδας που η οικογένεια αναλαμβάνει κα τέλος η αλληλεπίδρασή της με του επαγγελματίες υγείας.

 

Στόχοι Ενότητας

Οι φοιτητές στο τέλος του μαθήματος να είναι σε θέση να περιγράφουν τις επιδράσεις της νόσου του καρκίνου στην οικογένεια, τα επικοινωνιακά πρότυπα, την αλλαγή ρόλων, καθώς τον ρόλο των επαγγελματιών υγείας.

 

Λέξεις Κλειδιά

Καρκίνος, οικογένεια, επιδράσεις, επικοινωνία, αλλαγή ρόλων, στρες.