Αντιμετώπιση κυριότερων επιπλοκών της νόσου και της θεραπείας

Περιγράφονται οι πλέον συνηθισμένες επιπλοκές της νόσου του καρκίνου και των θεραπειών του. Αναλύεται η διαχείριση τραυμάτων και ελκών επί εδάφους καρκίνου, οι μηχανισμοί πρόκλησης λεμφοιδήματος και η αντιμετώπισή του, ο κακοήθης ασκίτης και η αντιμετώπισή του, η καταστολή του μυελού των οστών και οι επιπτώσεις της και τέλος η πρόληψη και αντιμετώπιση της καρκινικής καχεξίας.

 

Στόχοι Ενότητας

Οι φοιτητές στο τέλος του μαθήματος να είναι σε θέση να γνωρίζουν, να περιγράφουν και να αντιμετωπίζουν τις κυριότερες επιπλοκές του καρκίνου, όπως τα τραύματα και έλκη, το λεμφοίδημα, τον κακοήθη ασκίτη, την καταστολή του μυελού των οστών και την καρκινική καχεξία.

  

Λέξεις Κλειδιά

Τραύματα και καρκινικά έλκη, λεμφοίδημα, κακοήθης ασκίτης, καταστολή μυελού των οστών, καρκινική καχεξία, νοσηλευτική αντιμετώπιση.