7.Δομή και συγκρότηση του κλάδου γραφικών τεχνών

Περιγράφονται:

  • Δομή και συγκρότηση του κλάδου γραφικών τεχνών.
  • Συνεργασίες και λοιποί συμμετέχοντες στην παραγωγή των γραφικών τεχνών.
  • Έντυπα: Τα προϊόντα του κλάδου των γραφικών τεχνών.
  • Ροή εργασίας και παραγωγή των γραφικών τεχνών.
  • Πόροι – μέσα του οργανισμού και στοιχεία παραγωγής που συμμετέχουν στην επεξεργασία κοστολογικών δεδομένων.

Λέξεις Κλειδιά

Τυπογραφεία – λιθογραφεία, επιχειρήσεις προεκτύπωσης, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών γραφικών τεχνών – επικοινωνίας, επιχειρήσεις ηλεκτρονικής τυπογραφίας, μακετίστες – γραφίστες, λιθογραφικές επιχειρήσεις – εκτυπωτικές επιχειρήσεις όφσετ, βιβλιοδετεία, φλεξογραφίες, βαθυτυπίες, κυτιοποιίες, μεταξοτυπίες σε πολλές εξειδικεύσεις, επιχειρήσεις ειδικών εργασιών γραφικών τεχνών, πλαστικοποίηση, επίστρωση βερνικιού, λαμινάρισμα, επεξεργασία χάρτου - χαρτονιού.