1. Εισαγωγή

Επαγγελματικά δικαιώματα τεχνολόγου ιατρικών εργαστηρίων και μέτρα προστασίας στο εργαστήριο.

Στόχοι Ενότητας

Εξοικείωση με τα μέτρα προστασίας στο εργαστήριο.

Λέξεις Κλειδιά

Γάντια, μάσκα, κάδος μολυσματικών