2. Αίμα

Σύσταση αίματος, επιλογή φλέβας για αιμοληψία, λήψη τριχοειδικού και φλεβικού αίματος.

Στόχοι Ενότητας

Η εκμάθηση με τις τεχνικές λήψης φλεβικού / τριχοειδικού αίματος.

Λέξεις Κλειδιά

Vacutainer, σύριγγα, πεταλούδα