3. Λήψη αίματος για αιμοδοσία

Η τεχνική αιμοληψίας για αιμοδοσία και διαχείριση ασκών και δειγμάτων.

Στόχοι Ενότητας

Οι ιδιαιτερότητες της λήψης αίματος για αιμοδοσία σε σχέση με τη λήψη φλεβικού αίματος.

Λέξεις Κλειδιά

Αιμοδοσία, ασκοί αίματος, CPDA