4. Αντιδράσεις από τη διαδικασία της αιμοληψίας - Αντιπηκτικά

Οι αντιδράσεις της φλεβοπαρακέντησης και οι άμεσες ενέργειες. Τρόποι λήψης αίματος σε νεογνά και τα κυριότερα αντιπηκτικά της συντήρησης αίματος.

Στόχοι Ενότητας

Η γνώση των τοπικών και  σοβαρών αντιδράσεων από τη διαδικασία της αιμοληψίας και οι πρώτες βοήθειες.

Λέξεις Κλειδιά

Αιμάτωμα, παρακέντηση αρτηρίας , κάκωση νεύρου, βαγοτονική αντίδραση