4. Το σύστημα κατά ΑΒΟ

Δομή της ερυθροκυτταρικής μεμβράνης, αντιγόνα και αντισώματα ερυθροκυττάρων κατά ΑΒΟ, Γενετική του συστήματος ΑΒΟ, ομάδες και υποομάδες του συστήματος ΑΒΟ, προσδιορισμός των ομάδων αίματος κατά ΑΒΟ (άμεση και έμμεση μέθοδος).

Στόχοι Ενότητας

Η γνώση του συστήματος ΑΒΟ. Η κλινική σημασία του.

Λέξεις Κλειδιά

Σύστημα ΑΒΟ