6. Άλλα αντιγονικά συστήματα

Κλινικά σημαντικά (Lewis, I, P, MNSs, Kell, Duffy, Kidd), και μη κλινικά σημαντικά, (Lutheran, Bg, Sd, Xg, Chido/Rogers, Gerbich, Scianna, Colton, Cromer, Cartwhright, Dombrock, IN, Knops, HTLA) αντιγονικά συστήματα. Διαχωρισμός των ψυχρών και θερμών αντισωμάτων, τα αντιγόνα και τα αντισώματα των παραπάνω αντιγονικών συστημάτων.

Στόχοι Ενότητας

Η εκμάθηση των άλλων αντιγονικών συστημάτων.

Λέξεις Κλειδιά

Kell, Lewis, Bg