11. Άμεσες και απώτερες αντιδράσεις από τη μετάγγιση αίματος και παραγώγων του

Ανοσολογικού και μη ανοσολογικού τύπου αντιδράσεις (κλινικά συμπτώματα και στόχοι), παθοφυσιολογία της οξείας αιμολυτικής αντίδρασης, οξεία βλάβη του πνεύμονα μετά από μετάγγιση (TRALI).

Στόχοι Ενότητας

Οι αντιδράσεις από τη μετάγγιση αίματος και παραγώγων του.

Λέξεις Κλειδιά

Αντιδράσεις από μετάγγιση, TRALI