Αιμoδοσία (Θ)

Ενότητες

12. Μεταδιδόμενα με τη μετάγγιση παθογόνα

Υποχρεωτικά ελεγχόμενα παθογόνα (HIV, HBV, HTLV, HCV, σύφιλη), παράθυρο ορομετατροπής, τεχνικές ανίχνευσης (μοριακές και τεχνικές Eliza).

Στόχοι Ενότητας

Η εκμάθηση των υποχρεωτικών ελεγχόμενων παθογόνων (HIV, HBV, HTLV, HCV, σύφιλη), παράθυρο ορομετατροπής, τεχνικές ανίχνευσης (μοριακές και τεχνικές Eliza).

Λέξεις Κλειδιά

HIV, HCV, HBV, σύφιλη, HTLV