Αιμoδοσία (Θ)

Ενότητες

13. Τα αναδυόμενα νοσήματα που μεταδίδονται με την μετάγγιση, τρόποι προφύλαξης των μεταγγιζόμενων ασθενών

Τα αναδυόμενα νοσήματα που μεταδίδονται με την μετάγγιση, τρόποι προφύλαξης των μεταγγιζόμενων ασθενών.

Στόχοι Ενότητας

Η εκμάθηση των αναδυόμενων νοσημάτων που μεταδίδονται με την μετάγγιση, τρόποι προφύλαξης των μεταγγιζόμενων ασθενών.

Λέξεις Κλειδιά

Ελονοσία, ιός του δυτικού Νείλου