3. Προσδιορισμός συστήματος ΑΒΟ έμμεσα (ανάστροφη μέθοδος)

Η εκμάθηση των αντισωμάτων του συστήματος ΑΒΟ.

Στόχοι Ενότητας

Η αναγνώριση των αντισωμάτων του συστήματος ΑΒΟ και ο προσδιορισμός τους έμμεσα με πλυμένα ερυθρά αιμοσφαίρια γνωστής ομάδας.

Λέξεις Κλειδιά

Αντί-Α, αντί-Β