5. Προσδιορισμός Rh-weak

Η σημασία του αντιγόνου D του συστήματος  Rhesus.

Στόχοι Ενότητας

Η κατανόηση του αντιγόνου D του συστήματος  Rhesus και ο προσδιορισμός του με την τεχνική D weak.

Λέξεις Κλειδιά

D weak