13. Επείγουσα μετάγγιση

Η σημασία της επείγουσας μετάγγισης

Στόχοι Ενότητας

Η εξοικείωση με την τεχνική της μετάγγισης.

Λέξεις Κλειδιά

Μετάγγιση αίματος